Playstore Icon
Download Jar App
Personal Finance

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್: ಹೇಗೆ ಯೋಜನೆ ಮಾಡುವುದು, ಉಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು?

December 22, 2022

ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್‌ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉದ್ದೇಶವೇನು? ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುವುದು, ಸರಿ ತಾನೇ?

ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು, ನಮಗೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್‌ ಬೇಕು. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ, ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿ, ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ, ನಿವೃತ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಮುಂತಾದ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ  ಹಣವನ್ನು ಬದಿಗಿರಿಸುವಂತೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್‌ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ.

ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್‌, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬದಲಾಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ನಿರಂತರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅಗತ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಹಣದಿಂದುಂಟಾಗುವ ಅಪಾಯಗಳು ಮತ್ತು ತೊಂದರೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ರೂಪಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್‌ಗೆ ಇತರ ವಿಷಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಚಿಂತನೆ, ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್‌ನ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಹಣಕಾಸಿನ ಯೋಜನೆ ಎನ್ನುವುದು ಯಶಸ್ವಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವ ಭವಿಷ್ಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು.

ನೀವು ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದು, ಹೇಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಬಳಸುವುದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಏಕೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶವೇನು?

ಸರಿ, ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರದು ಹೇಳಿ? ಇದು ಕೇವಲ ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಎಂಬ ಭಾವನೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಯೋಚನೆ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು.

ಉತ್ತಮ ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರಚಿಸಲು ನೀವು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿರಬೇಕಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ನೀವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ನೀವು  ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇದ್ದುದಕ್ಕಿಂತ, ಮುಂದೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುತ್ತೀರಿ.

ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಮಾಸಿಕ ಭತ್ಯೆ ಪಡೆಯುವ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿಯೇ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿಯೇ ಆಗಿರಲಿ, ಏಕಾಂಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಚಿಕ್ಕ-ಪುಟ್ಟ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮನೆಗೆಲಸದವರೇ ಆಗಿರಲಿ - ನಿಮಗೂ ಸಹ ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್'ನ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಮಾಧಾನ ಎನಿಸದಿದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ, ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:

1. ಆದಾಯ ನಿರ್ವಹಣೆ (Income Management)

2. ಬಂಡವಾಳ (Capital)

3. ಉತ್ತಮ ನಗದು ಹರಿವು (Better Cash Flow)

4. ಹೂಡಿಕೆಗಳು (Investments)

5. ಕುಟುಂಬ ಭದ್ರತೆ (Family Security)

6. ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನ (Valuable Knowledge)

7. ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಉಳಿತಾಯ (Savings for emergencies)

8. ಸದ್ಯದ ಬೆಂಬಲ (Ongoing support)

ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್‌ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇವುಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ

ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್‌ನ ಮೊದಲ ಹಂತವೆಂದರೆ ಅದು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು  ಮತ್ತು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು:

ನಿಮ್ಮ ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಗೋಲ್‌ಗಳನ್ನು ಅನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವುದು

ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ವಾಸ್ತವಿಕ ಹಣಕಾಸಿನ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹಣದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು  ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಜೀವನವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಅದರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನೀವು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಗೋಲ್‌ಗಳನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಸಾಧಿಸಬಹುದು.

ನೀವು ಯಾವುದೇ ಗೋಲ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚು-ವೆಚ್ಚವು ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಮೀರಿ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಗತ್ಯವಿರುವಾಗ ಹಣದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಲು, ನೀವಿಡುವ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸರಿಯಾದ ಗೋಲ್‌ಗಳನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡುವುದು. 

ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

ನಿಮ್ಮ ಶಾರ್ಟ್-ಟರ್ಮ್, ಮಿಡ್-ಟರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಲಾಂಗ್-ಟರ್ಮ್ ಗೋಲ್‌ಗಳನ್ನು ನೀವೊಮ್ಮೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ,  ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಗಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಳೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಹಲವಾರು ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಪರ್ಯಾಯಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಅವು ನಿಮ್ಮ ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೀರಿ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ; ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು, ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನೀವು ಓರ್ವ ತಜ್ಞರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ತೆರಿಗೆ ಯೋಜನೆ

ತೆರಿಗೆಯು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್'ನ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸದೆ, ಯಾವುದೇ ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್'ಗಳು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆಗಳಿಗಾಗಿ ನೀವು ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನೀವು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್-ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕು.

ಹಣಕಾಸಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ವಿವಿಧ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಜನರಿಗೆ ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು.

ನಿಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿಯ ತಂತ್ರ

ನಿಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲು ಇದು ತುಂಬಾ ಅವಸರವೆಂದು ತೋರಬಹುದು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅಥವಾ ಒಂದು ದಶಕದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಈಗಿನಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು 100% ಖಚಿತವಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತಿಯ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಇದು ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.

ಫಂಡ್ ನಿಯೋಜನೆಯು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಮನಃಶಾಂತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೊದಲ ಹಂತವೆಂದರೆ ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವ ನಿವೃತ್ತಿಯ ವಯಸ್ಸನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು. ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಉಳಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು.

ನೀವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಯೋಚಿಸದಿದ್ದರೆ, ನೀವದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ. ಶೀಘ್ರ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆಯಿದೆ ಆದರೆ ಎಂದಿಗೂ ತಡವಾಗಬಾರದು. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಡಗು ನೌಕಾಯಾನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಶೇಖರಣೆಗಾಗಿ ಗುರಿಗಳು

ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಯು, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಗೋಲ್‌ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೂಡಿಕೆಯು ನಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಇದು ಆದಾಯ, ಖರ್ಚು, ಸಾಲ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಧಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು, ಉತ್ತಮ ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿನ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇದು ಹಣಕಾಸಿನ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮತ್ತು ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.

ಮದುವೆ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಕುಟುಂಬ, ರಜೆ ಅಥವಾ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗುರಿಗೂ, ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸುವುದು

ಈಗ ಎರಡನೇ ಭಾಗ ಬಂದಿದೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸುವುದು. ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ನಿಮಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:

ನೀವು ಸಂಪಾದಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ

ನೀವು ಸಂಪಾದಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪಾವತಿಸಿದರೂ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಪಾವತಿಸಿದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಮುಂದುವರೆಯುವುದು ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. 

ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಹೊಂದಿರುವುದನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸಿ. ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು.

ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಬಜೆಟ್ ರಚಿಸಿ

ಉಚಿತ ಬಜೆಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಲು, ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಅನೇಕ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪರಿಕರಗಳು ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ.

ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಖಾತೆಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಒಳಬರುವ ಮತ್ತು ಹೊರ ಹೋಗುವ ವಿತ್ತೀಯ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ (monetary transactions) ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬೇಕು.

ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅನುಮತಿಸುವ ಹಲವಾರು ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್‌ಗಳು ಇಂದು ಲಭ್ಯವಿವೆ.

ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಬಜೆಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಹಿಂಪಡೆಯುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

50/30/20 ರ ನಿಯಮ

 • ನಿಮಗೆ ಬಜೆಟ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಲು ಕಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ, 50/30/20 ರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಲಾಭವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಅದರ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ:

 • ಆಹಾರ, ವಸತಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆಯಂತಹ ಅಗತ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡ 50 ರಷ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದಿಡಿ.

 • ಆಹಾರ, ಶಾಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹವ್ಯಾಸಗಳಂತಹ ಬಯಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಶೇಕಡಾ 30 ರಷ್ಟನ್ನು  ತೆಗೆದಿಡಿ.

 • ತುರ್ತು ನಿಧಿ, ಕಾಲೇಜು ನಿಧಿ ಅಥವಾ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯಂತಹ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯದ ಶೇಕಡಾ 20 ರಷ್ಟನ್ನು ಉಳಿತಾಯಕ್ಕಾಗಿ ತೆಗೆದಿಡಿ.

ಸಾಲವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ

 ಫಾಸ್ಟ್-ಮೂವಿಂಗ್ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಜೀವನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.

ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಮುತ್ತು-ರತ್ನಗಳನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪಂಚತಾರಾ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ತಿನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತೇವೆ. SUV ಗಳಿಗೆ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಪರಿಚಯದೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಡಿವೈಸ್‌ಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಅಂತಹ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ  ಅವುಗಳಿಗೆ "ಸರಿಹೊಂದಲು" ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಸಾಲವನ್ನು ಭೇದಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.

ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವವರೆಗೆ ಸಾಲವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಸಾಲದ ಬಲೆಗೆ ಸಿಲುಕಿದರೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರ ಅಥವಾ ಸಾಲ ತಜ್ಞರಿಂದ ಕೆಲವು ಹಾನಿ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಂಬಲವು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊರಬರಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಪೋರ್ಟ್ ಫೋಲಿಯೊವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು

ಹಣಕಾಸು ಉದ್ಯಮದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗನುಗುಣವಾಗಿ, ಇಂದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಊಹಿಸಲು,  ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಇರಿಸಲಾದ ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಪೋರ್ಟ್ ಫೋಲಿಯೊ ಹೆಚ್ಚು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ.

ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಪಾಯದ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬಯಸುವ ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು, ಭವಿಷ್ಯದ ಬಂಡವಾಳದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೋರ್ಟ್ ಫೋಲಿಯೊ ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸಬೇಕು.

ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಆನ್‌ಗೋಯಿಂಗ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯಲು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ.

ಭಾರತವು ಈಗ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಅವಕಾಶಗಳ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಜೇನುಗೂಡಾಗಿದೆ. ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು:

 • ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು
 • ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಯೋಜನೆಗಳು
 • ಇಕ್ವಿಟಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಕ್'ಗಳು

 • ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ಗಳು

 •  ಆಸ್ತಿ, ಭೂಮಿ, ಉಪಕರಣಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಂತಹ ಸ್ಥಿರ ಸ್ವತ್ತುಗಳು

 • ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (PPF) ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗಳು

 • ಸರಕುಗಳು

ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ನೀವು ಸೂಕ್ತತೆಯನ್ನು, ಹೂಡಿಕೆಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು, ಅಪಾಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಮತ್ತು ರಿಟರ್ನ್ ಸಂಭಾವ್ಯತೆಯಂತಹ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಹೂಡಿಕೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ, ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ:

 • ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ನಡೆಸಿದ ನಂತರ, ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ
 • ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭದ ಭರವಸೆ ನೀಡುವ ತ್ವರಿತ-ಹಣದ ವಂಚನೆಗಳಿಗೆ ಮೋಸಹೋಗಬೇಡಿ
 • ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಾಕ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಹೊಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತೀರಿ
 • ನೀವು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಹೂಡಿಕೆಯ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ
 • ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಇರಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಲು, ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲು ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಇರುವ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಅದು ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್.

ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಾಗಿ ಬದುಕಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅವಲಂಬಿತರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಜೀವನಮಟ್ಟವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಚಿಂತೆಮುಕ್ತ ನಿವೃತ್ತಿಗಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

Subscribe to our newsletter
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.